Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giải Cầu lông Mừng Đảng - Mừng Xuân tỉnh Bắc Kạn, năm 2015

( Cập nhật lúc: 20/01/2015  )

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào xuân mới năm Ất Mùi; đồng thời đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Cầu lông của các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức Giải Cầu lông Mừng Đảng Mừng Xuân năm 2015.

I. Thời gian, địa điểm thi đấu

1. Thời gian:

- Từ ngày 06/02 đến ngày 08/2/2015;

- Khai mạc: Vào hồi 16 giờ  ngày 06 tháng 02 năm 2015;

- Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu: vào hồi 14 giờ ngày 05/02/2015 tại Phòng họp tầng 3 - Khán đài C, Nhà Thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn

2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà Thi đấu, Trung tâm TDTT tỉnh Bắc Kạn.

II Thành phần tham gia và đăng ký thi đấu

1. Đối tượng

- Vận động viên tham dự giải là người hiện đang sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các câu lạc bộ cầu lông thuộc Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Kạn được phép thành lập đoàn vận động viên đăng ký tham gia thi đấu giải.

2. Đăng ký thi đấu

- Không hạn chế số lượng vận động viên  đăng ký tham gia thi đấu giải.

- Mỗi vận động viên được tham gia thi đấu tối đa 02 nội dung (trong cùng một nhóm tuổi) theo độ tuổi quy định.

- Vận động viên ở nhóm tuổi trên được phép thi đấu ở nhóm tuổi dưới, vận động viên ở nhóm tuổi dưới không được thi đấu ở nhóm tuổi trên.

- Mỗi nhóm tuổi phải có ít nhất 3 đôi vận động viên tham gia mới tổ chức thi đấu.

* Hồ Sơ đăng ký thi đấu gồm:

- Danh sách đăng ký thi đấu (theo mẫu gửi kèm) của các đơn vị, địa phương gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 03/02/2015.

- Bản phô tô Giấy chứng minh thư nhân dân của các vận động viên tham gia thi đấu giải (gửi kèm theo danh sách đăng ký thi đấu của các đơn vị).

III. Nội dung, thể thức, luật thi đấu.

1. Nội dung: Thi đấu 2 nội dung: Đôi nam và đôi nam nữ phối hợp, theo các nhóm tuổi

a) Nội dung đôi nam: Thi đấu theo 5 nhóm tuổi.

- Nhóm tuổi 1: Từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1975 trở lại đây).

- Nhóm tuổi 2: Từ 41 đến 48 tuổi (sinh từ năm 1974 đến 1967).

- Nhóm tuổi 3: Từ 49 đến 54 tuổi (sinh từ năm 1966 đến 1961).

- Nhóm tuổi 4: Từ 55 đến 60 tuổi (sinh từ năm 1960 đến 1955).

- Nhóm tuổi 5: Từ 61 tuổi trở lên (sinh từ năm 1954 trở về trước).

b) Nội dung đôi nam nữ: Thi đấu theo 5 nhóm tuổi.

- Lấy tuổi của vận động viên nam để làm căn cứ chia nhóm tuổi. Các nhóm tuổi của vận động viên nam được chia theo 5 nhóm tuổi như nội dung thi đấu Đôi nam.

- Tuổi của vận động viên nữ được chia và ghép với các nhóm tuổi của vận động viên nam như sau:

+ Các vận động viên nữ từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1975 trở lại đây) được ghép với nhóm tuổi 1, nhóm tuổi 2, nhóm tuổi 3, của vận động viên nam.

+ Các vận động viên nữ từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1974 trở về trước) được ghép với nhóm tuổi 4, nhóm tuổi 5 của vận động viên nam.

2. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký thi đấu ở các nội dung, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp.

3. Luật thi đấu.

- Áp dụng Luật Cầu lông hiện hành của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

- Cầu thi đấu: Cầu lông Tiến Bộ

IV. Khen thưởng

- BTC trao tiền thưởng, giấy chứng nhận cho các vận động viên đoạt giải nhất, nhì, ba ở các nhóm tuồi, các nội dung thi đấu.

V. KHIẾU NẠI - KỶ LUẬT.

- Mọi khiếu nại của các đoàn tham dự giải phải thực hiện bằng văn bản và có xác nhận của trưởng đoàn hoặc lãnh đạo đơn vị, địa phương.

- Các khiếu nại về tuổi của vận động viên sẽ được Ban tổ chức xem xét giải quyết ngay. Khi có khiếu nại về tuổi của vận động viên, các vận động viên bị khiếu nại phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân khác có giá trị pháp lý) để Ban tổ chức kiểm tra, đối chiếu. Nếu vận động viên bị khiếu nại không xuất trình được giấy chứng minh nhân dân thì coi như vận động viên đó vi phạm điều lệ giải và bị loại khỏi giải.

Mọi vấn đề chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ với Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn để được giải đáp. Điện thoại liên lạc: 0281.3872.900.

Tác giả:  Nguyễn Chu Thu
Nguồn: 
Sign In