Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015 Cúp Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII

( Cập nhật lúc: 09/06/2015  )

 

 

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU.

- Từ ngày 19/6/2015 đến ngày 21/6/2015 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.

- Khai mạc: Vào hồi 15h30 ngày 19/6/2015 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh.

- Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch: Vào hồi 14h00 ngày 18/6/2015 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐĂNG KÝ THI ĐẤU.

1. Đối tượng tham gia.

- Các đơn vị huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các Câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh (có quyết định thành lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được đăng ký 01 đoàn VĐV tham gia thi đấu gồm:

+ 01 đội nam (03 VĐV) tranh giải đồng đội.

+ Nội dung thi đấu đơn, đôi của giải vô địch, giải trẻ, giải cao tuổi: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký thi đấu.

Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 15/6/2015.

III. NỘI DUNG THI ĐẤU.

1. Giải vô địch:

- Nội dung thi đấu: Đơn nam; Đơn nữ; Đôi nam; Đôi nữ; Đồng đội nam.

- Nội dung thi đấu giải vô địch không quy định tuổi VĐV.

2. Giải trẻ:

- Nội dung thi đấu: Đơn nam; Đơn nữ.

- Nội dung thi đấu giải trẻ được chia theo 02 nhóm tuổi sau:

+  Nhóm tuổi 1: Từ 11 tuổi trở xuống (sinh năm từ 2004 trở lại đây).

+  Nhóm tuổi 2: Từ 12 đến 15 tuổi (sinh năm 2003 đến năm 2000).

3. Giải cao tuổi:

- Nội dung thi đấu: Đơn nam; Đôi nam.

- Nội dung thi đấu giải cao tuổi được chia theo 02 nhóm tuổi sau:

+  Nhóm tuổi 1: Từ 51 đến 60 tuổi (sinh năm 1964 đến năm 1955).

+  Nhóm tuổi 2: Từ 61 tuổi trở lên (sinh năm từ 1954 trở về trước).

IV. LUẬT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH THI ĐẤU.

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

- Bóng thi đấu: Song hỷ 3 sao (Trung Quốc).

V. KHEN THƯỞNG.

- Trao Cúp cờ và giải thưởng cho các đội đoạt giải nhất; trao cờ và giải thưởng cho các đội đoạt giải nhì, giải ba của nội dung thi đấu đồng đội.

- Trao giải thưởng cho các VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba của nội dung thi đấu đơn, đôi của các loại giải (giải vô địch, giải trẻ, giải cao tuổi). 

Tác giả:  Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
Nguồn: 
Sign In