Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức Giải Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn, năm 2015

( Cập nhật lúc: 13/11/2015  )

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU.
1. Thời gian, địa điểm thi đấu: Từ ngày 18/12 đến 20/12/2015 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.
2. Khai mạc giải: Vào hồi 16h00 phút ngày 18/12/2015 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.
3. Bế mạc giải: Kết thúc trận đấu chung kết BTC tiến hành bế mạc, trao thưởng.
4. Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: Vào hồi 14h00 ngày 17/12/2015 tại Phòng họp tầng 3 – Khán đài C, Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.
II. ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN VẬN ĐỘNG VIÊN (VĐV).
- Vận động viên tham dự giải là người đang sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các câu lạc bộ cầu lông thuộc Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Kạn được phép thành lập đoàn vận động viên đăng ký tham gia thi đấu giải.
III. NỘI DUNG - THỂ THỨC - LUẬT THI ĐẤU.
1. Nội dung thi đấu:
1. Giải vô địch:
Thi đấu 02 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ (không phân biệt độ tuổi).
2. Giải phong trào:
Thi đấu 03 nội dung: Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam - nữ phối hợp
2.1. Nội dung Đôi nam: Thi đấu theo 5 nhóm tuổi.
- Nhóm tuổi 1: Từ 35 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1980 trở lại đây).
- Nhóm tuổi 2: Từ 36 đến 45 tuổi (sinh từ năm 1979 đến năm 1970).
- Nhóm tuổi 3: Từ 46 đến 50 tuổi (sinh từ năm 1969 đến năm 1965).
- Nhóm tuổi 4: Từ 51 đến 55 tuổi (sinh từ năm 1964 đến năm 1960).
- Nhóm tuổi 5: Từ 56 tuổi trở lên (sinh từ năm 1959 trở về trước).
2.2. Nội dung Đôi nữ: Thi đấu theo 2 nhóm tuổi.
- Nhóm tuổi 1: Từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1975 trở lại đây).
- Nhóm tuổi 2: Từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1974 trở về trước).
2.3. Nội dung Đôi nam - nữ phối hợp: Thi đấu theo 5 nhóm tuổi.
- Lấy tuổi của vận động viên nam để làm căn cứ chia nhóm tuổi. Các nhóm tuổi của vận động viên nam được chia theo 5 nhóm tuổi như nội dung thi đấu Đôi nam.
- Tuổi của vận động viên nữ được chia và ghép với các nhóm tuổi của vận động viên nam như sau:
+ Các vận động viên nữ từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1975 trở lại đây) được ghép với nhóm tuổi 1, nhóm tuổi 2 của vận động viên nam.
+ Các vận động viên nữ từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1974 trở về trước) được ghép với nhóm tuổi 3, nhóm tuổi 4, nhóm tuổi 5 của vận động viên nam.

2. Thể thức thi đấu:
- Căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký ở các nội dung, Ban Tổ chức giải sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp.
3. Luật thi đấu:
Áp dụng Luật thi đấu cầu lông hiện hành của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.
IV. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU.
1. Đăng ký thi đấu
- Không hạn chế số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu.
- Mỗi vận động viên chỉ được phép tham gia thi đấu không quá 02 nội dung (kể cả giải vô địch và giải phong trào).
- Vận động viên thi đấu giải phong trào chỉ được phép tham gia thi đấu ở một nhóm tuổi theo quy định. Vận động viên ở nhóm tuổi trên được phép đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi dưới, vận động viên ở nhóm tuổi dưới không được thi đấu ở nhóm tuổi trên.
- Mỗi nội dung thi đấu phải có từ 03 vận động viên (hoặc đôi vận động viên) trở lên tham gia thi đấu thì Ban Tổ chức giải mới tổ chức thi đấu.
2. Hồ sơ đăng ký thi đấu.
02 bản danh sách đăng ký thi đấu (theo mẫu gửi kèm) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc chủ nhiệm câu lạc bộ.
- Giấy khám sức khỏe của vận động viên do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
- Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân khác có giá trị pháp lý) của các vận động viên tham gia thi đấu (các vận động viên mang theo bản gốc trong quá trình thi đấu để đối chiếu khi cần thiết).
Hồ sơ đăng ký thi đấu của các đơn vị tham dự giải gửi về Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 14/12/2015.
đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 25/9/2015.
V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
1. Khen thưởng:
- Trao giấy chứng nhận thành tích thi đấu và tiền thưởng cho các vận động viên đoạt giải nhất, nhì, ba ở các nhóm tuổi, các nội dung thi đấu.
2. Khiếu nại - Kỷ luật:
- Mọi khiếu nại của các đoàn tham dự giải phải thực hiện bằng văn bản và có xác nhận của trưởng đoàn hoặc lãnh đạo đơn vị, địa phương.
- Các khiếu nại về tuổi của vận động viên sẽ được Ban Tổ chức xem xét giải quyết ngay. Khi có khiếu nại về tuổi của vận động viên, các vận động viên bị khiếu nại phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân khác có giá trị pháp lý) để Ban Tổ chức kiểm tra, đối chiếu. Nếu vận động viên bị khiếu nại không xuất trình được giấy chứng minh nhân dân thì coi như vận động viên đó vi phạm Điều lệ giải và bị loại khỏi giải.

Tác giả:  Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao
Nguồn: 
Sign In