Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức Giải Cầu lông trung - cao tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2015

( Cập nhật lúc: 18/08/2015  )

Thông báo tổ chức Giải Cầu lông trung - cao tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2015

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU.

1. Thời gian thi đấu: Từ ngày 29/8/2015 đến 30/8/2015

2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn

3. Khai mạc giải: Vào hồi 7h30 ngày 29/8/2015.

4. Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: Vào hồi 14h30 ngày 28/8/2015 tại Phòng họp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn

II. ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN VẬN ĐỘNG VIÊN.

- VĐV phải là hội viên các câu lạc bộ trực thuộc Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Kạn. Không hạn chế VĐV của các câu lạc bộ đăng ký tham gia.

- Đối với các Câu lạc bộ mới thành lập phải gửi hồ sơ gia nhập Liên đoàn theo quy định tại văn bản số: 01/LĐCL-VP ngày 12/01/2015 của Liên đoàn Cầu lông về việc hướng dẫn thành lập câu lạc bộ cầu lông thuộc Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Kạn.

III. NỘI DUNG - THỂ THỨC - LUẬT THI ĐẤU.

1. Nội dung thi đấu:

1.1. Đôi nam:

- Nhóm tuổi 1: Từ 40 – 45 tuổi (sinh từ năm 1975 đến 1970)

- Nhóm tuổi 2: Từ 46 – 50 tuổi (sinh từ năm 1969 đến 1965)

- Nhóm tuổi 3: Từ 51 – 55 tuổi (sinh từ năm 1964 đến 1960)

- Nhóm tuổi 4: Từ 56 – 60 tuổi (sinh từ năm 1959 đến 1955)

- Nhóm tuổi 5: Từ 61 tuổi trở lên (sinh từ 1954 trở về trước)

1.2. Đôi nam - nữ phối hợp:

- Lấy tuổi của vận động viên nam để làm căn cứ chia nhóm tuổi thi đấu nội dung Đôi nam - nữ phối hợp. Các nhóm tuổi của vận động viên nam được chia theo 5 nhóm tuổi như nội dung thi đấu Đôi nam.

- Tuổi của vận động viên nữ được chia và ghép với các nhóm tuổi của vận động viên nam như sau:

+ Các vận động viên nữ từ 35 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1980 trở lại đây) được ghép với nhóm tuổi 1 của vận động viên nam.

+ Các vận động viên nữ từ 36 tuổi đến 45 tuổi (sinh từ năm 1979 đến năm 1970)  được ghép với nhóm tuổi 2, nhóm tuổi 3 của vận động viên nam.

+ Các vận động viên nữ từ 46 tuổi trở lên (sinh từ năm 1969 trở về trước) được ghép với nhóm tuổi 4, nhóm tuổi 5 của vận động viên nam.

2. Thể thức thi đấu:

Căn cứ vào nội dung đăng ký, Ban Tổ chức giải sẽ sắp xếp thể thức thi đấu, phù hợp cho từng nội dung cụ thể và sẽ thống nhất với các câu lạc bộ trong cuộc họp chuyên môn.

3. Luật thi đấu:

- Áp dụng Luật thi đấu Cầu lông hiện hành và quy định tổ chức thi đấu của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

- Cầu thi đấu: Cầu lông Tiến Bộ

IV. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU.

1. Đăng ký thi đấu:

- Mỗi VĐV chỉ được thi đấu ở một nhóm tuổi.

- VĐV nam được phép thi đấu không quá hai (02) nội dung trong cùng một nhóm tuổi.

- VĐV ở nhóm tuổi dưới không được thi đấu ở nhóm tuổi trên, VĐV ở nhóm tuổi trên được phép thi đấu ở nhóm tuổi dưới.

2. Hồ sơ đăng ký thi đấu gồm:

- 02 bản danh sách đăng ký thi đấu (theo mẫu gửi kèm điều lệ Giải) có ký tên, đóng dấu của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

- Giấy khám sức khỏe VĐV của cơ quan y tế có thẩm quyền (có thể kiểm tra và xác nhận chung vào danh sách đăng ký thi đấu).

- Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân của các VĐV tham gia thi đấu.

V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT.

1. Khen thưởng:

- Ban Tổ chức giải trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu giải.

- Trao cúp, cờ giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các câu lạc bộ đạt thành tích xuất sắc (căn cứ theo bảng tổng sắp thành tích thi đấu của các câu lạc bộ).

2. Kỷ luật.

- Các Câu lạc bộ và cá nhân vi phạm Luật thi đấu, Điều lệ giải Ban Tổ chức sẽ xử lý từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu.

- Ban Tổ chức giải không giải quyết các tranh chấp VĐV giữa các câu lạc bộ. Nếu xảy ra tranh chấp về VĐV, các câu lạc bộ tự chủ động giải quyết. Nếu các câu lạc bộ không tự giải quyết được thì Ban tổ chức giải sẽ chấp thuận cho VĐV thi đấu cho câu lạc bộ mà VĐV đó tự nguyện tham gia thi đấu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn, điện thoại: 02813.872.900.

Tác giả:  Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
Nguồn: 
Sign In