Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thông báo tổ chức Giải Vô địch Bóng bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2014

( Cập nhật lúc: 08/05/2014  )

THÔNG BÁO TỔ CHỨC

Giải  Vô địch Bóng bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2014

        

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐĂNG KÝ THI ĐẤU.

1. Đối tượng tham gia.

- Mỗi đơn vị huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong tỉnh được đăng ký 01 đoàn VĐV gồm:

+ 01 đội nam (03 VĐV), 01đội nữ (03 VĐV) tranh giải đồng đội.

+ Nội dung đơn và đôi: Không hạn chế số lượng VĐV.

+ Mỗi VĐV tham gia được thi đấu không quá 2 nội dung.

* Tiêu chuẩn vận động viên: VĐV là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn. VĐV là cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang phải là người hiện đang sinh sống và công tác tại tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Công văn đăng ký tham gia thi đấu ghi rõ nội dung thi đấu.

- Bản danh sách đoàn VĐV (ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị công tác).

- Giấy tờ chứng minh VĐV là người đủ tiêu chuẩn tham gia( Bản Phô tô).

- Giấy khám sức khoẻ của VĐV có xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện (Có thể xác nhận sức khoẻ  VĐV vào danh sách đăng ký thi đấu của đoàn).

* Hồ sơ lập thành 01 bộ gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn trước ngày 10/6/2014.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU.

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2014.

- Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu  TDTT tỉnh Bắc Kạn.

- Họp chuyên môn bốc thăm xếp lịch: Vào hồi 8h00 ngày 18/6/2014 tại Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.

- Khai mạc: Vào hồi 7h30 ngày 19/6/2014 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

- Bế mạc, trao thưởng giải: BTC không tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho các VĐV ngay sau khi kết thúc các nội dung thi đấu.

III. CÁCH TÍNH XẾP HẠNG.

- Mỗi trận thắng 2 điểm, thua 1 điểm.

- VĐV bỏ cuộc (không thi đấu) sẽ bị loại khỏi giải.

- Xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: Nếu 2 hoặc nhiều VĐV, đội bằng điểm nhau thì lần lượt xét đến hiệu số trận (hiệp) thắng/ trận (hiệp) thua, kết quả gặp nhau trực tiếp, bốc thăm.  

IV. LUẬT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH THI ĐẤU.

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành.

- Bóng thi đấu: Song hỷ 3 sao (Trung Quốc).

V.KHEN THƯỞNG.

1. Khen thưởng:

Ban tổ chức trao cờ và giải thưởng cho đội đoạt giải nhất, nhì, ba ở nội dung thi đấu đồng đội; Trao giải thưởng cho các VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu đơn, đôi. 

Tác giả:  Phòng Thể dục, Thể thao
Nguồn: 
Sign In