Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 26/12/2016  )

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết:

QH tong the phat trien du lich.pdf

Tác giả:  Phòng Quản lý Du lịch
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In