Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong tháng 3 nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).

( Cập nhật lúc: 25/03/2021  )

     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức truyền thông, diễu hành nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tại thành phố Bắc Kạn; căng treo băng rôn tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tại thành phố Bắc Kạn; biên soạn, in và phát hành nội dung tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các thôn, bản, các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; cung cấp nội dung tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến các tổ chức chính trị - xã hội để phối hợp tuyên truyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoạt động truyền thông tại địa bàn thành phố Bắc Kạn

     Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Công an tỉnh….; các huyện, thành phố kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động như: UBND huyện Chợ Đồn, huyện Na Rì, huyện Chợ Mới.

     Các hoạt động được tổ chức phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình tiến tới sự hạnh phúc và thịnh vượng chung toàn xã hội, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

Tác giả:  Kim Chinh
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản, các di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực văn hóa của địa phương năm 2020 tại huyện Chợ Đồn (22/06/2020)

Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, các di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực văn hóa của địa phương năm 2020 tại huyện Chợ Đồn.(07/05/2020)

Kiểm tra hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019(02/12/2019)

Triển khai hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019(02/12/2019)

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã năm 2019(09/09/2019)

Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2019(22/07/2019)

Hội thi nấu ăn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019(28/06/2019)

Triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019(29/03/2019)

Phát hiện mới bốn di chỉ khảo cổ học tại huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới(25/07/2017)

Các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4) năm 2017(21/04/2017)

Sign In