Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 06/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Bạch Thông năm 2021

Xem tiếp


Ngày 02/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Xem tiếp


Ngày 10/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 120/TB-SVHTTDL về việc thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Xem tiếp


Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

Xem tiếp


Nhằm bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác TDTT đồng thời để phục vụ tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021-2022 , từ ngày 07/01 đến 08/01/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn cho 181 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông các huyện, thành phố; công chức văn hóa Thể thao của 108 xã, phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In