Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 06/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Bạch Thông năm 2021

Xem tiếp


Ngày 02/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Xem tiếp


Ngày 10/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 120/TB-SVHTTDL về việc thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Xem tiếp


Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In