Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

( Cập nhật lúc: 28/01/2021  )

Ngày 27/01/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, theo đó xác định 07 nhiệm vụ chính, cụ thể:

KH-CCHC-nam-2021_truonghv-27-01-2021_14h22p11(27.01.2021_16h11p50)_signed.pdf 

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In