Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

( Cập nhật lúc: 19/09/2019  )

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tb công khai dự toán 318.signed.pdf

Tác giả:  P. Kế hoạch tài chính
Nguồn: 
Sign In