Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

( Cập nhật lúc: 04/10/2019  )

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

QĐ phê duyệt KQ tuyển dụng VC 2019_signed(04.10.2019_16h30p08)_signed.pdf

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In