Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

( Cập nhật lúc: 05/09/2022  )
Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(02/08/2022)

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(20/07/2022)

Thông báo về việc điều chỉnh Điều lệ và gia hạn thời gian nhận sản phẩm dự thi Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022(12/07/2022)

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(24/06/2022)

Thể lệ cuộc thi "Ảnh du lịch Tuyên Quang" năm 2022(13/06/2022)

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022(20/05/2022)

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co (lần 2) trong Chương trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022(25/03/2022)

Thay đổi thời gian dự thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn(22/03/2022)

Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(18/02/2022)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(16/02/2022)

Sign In