Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyền viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

( Cập nhật lúc: 07/10/2019  )

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyền viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

1TB công nhận kết quả trúng tuyển vc 2019_signed(07.10.2019_17h20p34)_signed.pdf

224 biểu mẫu kèm theo(07.10.2019_17h19p58)_signed.pdf

Tác giả:  Văn phòng
Nguồn: 
Sign In