Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co (lần 2) trong Chương trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022

( Cập nhật lúc: 25/03/2022  )

     Ngày 08/3/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 36/TB-SVHTTDL về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co trong Chương trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022; ngày 15/3/2022 ban hành Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL về tổ chức thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co trong Chương trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022 và ngày 15/3/2022 ban hành Phương án số 07/PA-SVHTTDL về phòng, chống dịch covid-19 trong quá trình tổ chức thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co trong Chương trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022. Theo đó thời gian tổ chức thi đấu các môn Đẩy gậy, Kéo co được ấn định từ ngày 02/4 đến ngày 07/4/2022.

     Tuy nhiên, theo đề nghị của một số địa phương trong tỉnh, trong khoảng thời gian này có ngày 03 tháng 4 trùng với ngày 03 tháng 3 (Âm lịch), đây là ngày mà đại đa số người dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có phong tục sửa sang Mồ, Mả, làm lễ cúng người thân đã chết (hay còn được gọi là Tết mùng ba, tháng ba), nếu tổ chức thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co vào ngày này sẽ khó khăn cho các địa phương tuyển chọn vận động viên để tham gia thi đấu. Chính vì vậy, để đảm bảo hài hòa trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn cũng như đáp ứng nhu cầu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất điều chỉnh thời gian thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co trong chương trình Đại hội TDTT năm 2022, cụ thể như sau:

     1. Họp chuyên môn, bốc thăm và kiểm tra hồ sơ thi đấu

      - Thời gian: Ngày 04/4/2022 (bắt đầu từ 8h30).

     - Địa điểm: Tại Hội trường C1 (tầng 2, Khán đài C), Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn.

     2. Thời gian thi đấu các môn thể thao

TT

Môn thể thao

Thời gian thi đấu

Địa điểm thi đấu

Ghi chú

1

Đẩy gậy

Từ 7h30 ngày 05/4 đến ngày 07/4/2022

Nhà thi đấu TDTT                     tỉnh Bắc Kạn

Xác định cân VĐV: 14h00 ngày 04/4/2022 tại Hội trường C1, Nhà thi đấu TDTT

2

Kéo co

Từ 7h30 ngày 08/4 đến ngày 10/4/2022

Nhà thi đấu TDTT                     tỉnh Bắc Kạn

Xác định cân VĐV: 14h00 ngày 07/4/2022 tại Hội trường C1, Nhà thi đấu TDTT

     (Các nội dung khác thực hiện theo đúng quy định tại Thông báo số 36/TB-SVHTTDL, Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL và Phương án số 07/PA-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn).

     Trên đây là Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức (lần 2) thi đấu môn Đẩy gậy, Kéo co trong Chương trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022. Đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia công tác tổ chức, thi đấu chủ động điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp./.

Chi tiết văn bản: dieu chinh thoi gian to chuc thi dau mon day gay keo co.pdf

Tác giả:  Phòng Quản lý Thể dục thể thao
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thay đổi thời gian dự thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn(22/03/2022)

Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(18/02/2022)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(16/02/2022)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(14/02/2022)

Lịch tiếp công dân năm 2022(12/01/2022)

Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021(10/12/2021)

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch(20/10/2021)

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/09/2021)

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Bạch Thông năm 2021(21/07/2021)

Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh(21/07/2021)

Sign In