Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Ip6 tại Việt Nam

( Cập nhật lúc: 30/08/2019  )

     Chuyển đổi địa chỉ Internet (IPv6) trên địa bàn tỉnh Bắc kạn.

     Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet.

     Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ 203.119.9.0. IPv4 là phiên bản địa chỉ Internet đầu tiên, đồng hành với việc phát triển như vũ bão của hoạt động Internet trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Với 32 bit chiều dài, không gian IPv4 gồm khoảng 4 tỉ địa chỉ cho hoạt động mạng toàn cầu.

      Do sự phát triển như vũ bão của mạng và dịch vụ Internet, nguồn IPv4 dần cạn kiệt, đồng thời bộc lộ các hạn chế đối với việc phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại trên Internet. Phiên bản địa chỉ Internet mới IPv6 được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4, với hai mục đích cơ bản:

     * Thay thế cho nguồn IPv4 cạn kiệt để tiếp nối hoạt động Internet.   

     * Khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4.

      Địa chỉ IPv6 có chiều dài 128 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu ::, ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF. Với 128 bít chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 gồm 2128 địa chỉ, cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ cho hoạt động Internet phục vụ tốt cho việc triển khai mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT), triển khai Chính quyền điện tử, thành phố thông minh (Smart city)…

      Hiện tại, tỷ lệ sử dụng Ipv6 tại Việt Nam đã tăng trưởng hơn 300% chỉ trong vòng gần 3 năm, từ dưới 1% trong năm 2016 tăng lên đến 39,41% trong tháng 7/2019 (theo thống kê của Trung tâm thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)) và chủ yếu tập trung ở khối các doanh nghiệp. Việc triển khai Ipv6 trong mạng lưới, dịch vụ cả khối cơ quan Đảng, Nhà nước còn thấp.

      Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 cũng như nội quy định về IPv6 trong các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ triển khai IPv6 trong các cơ quan Nhà nước và Quyết định số 773/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2019 của Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia. UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (Ipv6) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

      Mục tiêu năm 2019 triển khai trên hệ thống mạng máy tính kết nối Internet Sở Thông tin và Truyền thông và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Năm 2020 thực hiện chuyển đổi giải địa chỉ IPv6 trên toàn hệ thống mạng máy tính kết nối Internet của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

      Với yêu cầu chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và Kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Bảo đảm mạng lưới, dịch vụ, phần mềm ứng dụng và thiết bị hoạt động an toàn trong suốt quá trình triển khai chuyển đổi IPv6.

       Nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm túc lộ trình chuyển đổi IPv6 trong việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là triển khai IPv6 trong ứng dựng công nghệ thông tin nội bộ và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cổng thông tin điện tử,...; chủ động đầu tư, bố trí trang thiết bị, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo để đáp ứng việc chuyển đổi IPv6 trên hệ thống mạng của đơn vị; bổ sung hạng mục về IPv6 trong các đề án ứng dụng công nghệ thông tin; khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6; đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối Internet, web hosting, email hosting…); đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, chuyển đổi IPv6 của cơ quan, đơn vị./.

  http://mic.gov.vn/ipv6/Pages/trangchu.aspx

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In