Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong lễ hội, di tích (lần 2)

( Cập nhật lúc: 03/02/2020  )

Chi tiết tại đây: 

cv chỉ đạo của UBND tỉnh.pdf

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In