Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 29/09/2021  )
Tác giả:  Phòng Quản lý Văn hóa
Nguồn: 
Sign In