Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 19/04/2021  )

     Sáng ngày 09/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND và cơ quan chuyên môn của 8 huyện, thành phố; các cơ quan doanh nghiệp, hiệp hội quảng cáo, lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo

ngoài trờitrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

     Đề án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, với mục tiêu đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đi vào ổn định, phù hợp với tình hình hiện tại, tiếp tục đảm bảo yếu tố làm đẹp cảnh quan, kiến trúc văn minh đô thị, trật tự an toàn trong toàn tỉnh.

     Theo Quyết định, điều chỉnh tên gọi “Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” đã được phê duyệt tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn thành “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Bổ sung 260 vị trí quy hoạch tuyên truyền, xã hội hóa; bổ sung 164 vị trí quy hoạch quảng cáo thương mạitrên địa bàn các huyện, thành phố và ứng dụng công nghệ thông tin, định vị toàn cầu (GPS) để quản lý các vị trí mới bổ sung.

     Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Tho - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp thông tin rộng rãi nội dung điều chỉnh quy hoạch đến với các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi của địa phương theo thẩm quyền; phối hợp chỉ đạo tuyên truyền; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung tuyên truyền, quảng cáo tại các vị trí đã được quy hoạch và kêu gọi đầu tư xã hội hóa hệ thống tuyên truyền trực quan.../.


Tác giả:  Hoàng Hiền
Nguồn: 
Sign In