Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022

( Cập nhật lúc: 02/03/2022  )

Thiết thực các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 01/3/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, thời gian trọng điểm tham gia Chiến dịch giờ Trái đất diễn ra từ 20h30' đến 21h30' ngày 26 tháng 3 năm 2022 (thứ Bảy).

Sự kiện Giờ Trái đất là một hoạt động truyền thông thường niên được khởi xướng bởi Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Hoạt động chính của Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022 là thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để góp phần thể hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với cộng đồng.

Hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Chiến dịch giờ Trái đất bắt đầu bằng hành động tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong khoảng thời gian diễn ra chiến dịch.

Đồng thời, yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thông báo đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động quảng cáo tại địa phương tham gia tắt đèn trên các biển hiệu, bảng quảng cáo để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong khoảng thời gian từ 20h30' đến 21h30' ngày 26 tháng 3 năm 2022.

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 không chỉ là hành động tự nguyện bắt đầu bằng hành động cụ thể là tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ đồng hồ mà sẽ được tiếp nối bằng những hành động yêu Trái đất trong suốt thời gian tiếp theo để cùng chung tay hành động vì một Trái đất xanh bền vững, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu gây ra./.

Tác giả:  Thu Hằng
Nguồn: 
Sign In