Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ đón nhận giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ cấp sắc Pụt (Lẩu pụt) của người Tày

( Cập nhật lúc: 22/01/2019  )

     Sáng ngày 21/01/2019, tại UBND xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể long trọng tổ chức Lễ đón nhận giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Lễ cấp sắc Pụt (Lẩu pụt) của người Tày xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

     Lễ cấp sắc Pụt của người Tày xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể là một sinh hoạt văn hóa tâm linh đậm đà bản sắc dân tộc và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm tinh của cộng đồng. Nghi lễ phản ánh nhiều nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người Tày, thông qua nghi lễ, đồng bào nhắc nhở, giáo dục mọi người về truyền thống tôn sư trọng đạo, đoàn kết, gắn bó trong gia đình.


Lễ đọc sắc phong trong Lễ cấp sắc Pụt của người Tày xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

     Lễ cấp sắc Pụt được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự và tự hào, khẳng định sự đóng góp của đồng bào người Tày xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể đã cùng thực hành, bảo tồn, phát huy di sản.

Giám đốc Sở VHTTDL trao giấy chứng nhận Lễ cấp sắc Pụt của người Tày xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể.

     Thêm một di sản văn hóa truyền thống quý báu của cha ông sáng tạo, gìn giữ, trao truyền lại cho các thế hệ con cháu được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được cam kết bảo vệ sẽ tiếp tục tỏa sáng, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Cùng với sự tự hào là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong việc phải bảo vệ, phát huy gia trị di sản tốt hơn.

Tác giả:  Thu Hằng
Nguồn: 
Sign In