Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT cơ sở năm 2021

( Cập nhật lúc: 08/01/2021  )

     Nhằm bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác TDTT đồng thời để phục vụ tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021-2022 , từ ngày 07/01 đến 08/01/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn cho 181 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông các huyện, thành phố; công chức văn hóa Thể thao của 108 xã, phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

     Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được đội ngũ báo cáo viên, giảng viên truyền đạt nội dung quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về lĩnh vực TDTT trong giai đoạn hiện nay; phổ biến, quán triệt các văn bản tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021 - 2022; phương pháp, cách thức tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở; phổ biến luật và hướng dẫn phương pháp trọng tài một số môn thể thao trong Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2020... đây là những kiến thức giúp các học viên kịp thời tham mưu việc quản lý và tổ chức các hoạt động TDTT, đặc biệt là công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở tại đơn vị địa phương.

Giảng viên phổ biến các văn bản tổ chức Đại hội TDTT

     Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, kỹ năng lên lớp của các giảng viên còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của các giảng viên và toàn thể học viên, toàn bộ nội dung chương trình tập huấn đã được các giảng viên truyền đạt đầy đủ, chi tiết, và sát với thực tế công tác tại cơ sở.

 

Tác giả:  Cẩm Nhung
Nguồn: 
Sign In