Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2020

( Cập nhật lúc: 31/07/2020  )

     Trong tháng 7 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thực hiện hương ước, quy ước tại thành phố Bắc Kạn và huyện Pác Nặm. Tham dự Hội nghị có hơn 300 học viên với thành phần gồm: Đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ phụ trách Văn hóa - Thông tin; Trưởng thôn thuộc các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn và huyện Pác Nặm.

  Hội nghị tại huyện Pác Nặm

 

     Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt, hướng dẫn các nội dung mới như: Việc xét tặng
danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; việc thực hiện hương ước, quy ước; việc sáp nhập Khu dân cư theo Nghị Quyết số 21 /NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; vai trò của các tổ chức tự quản, người có uy tín trong cộng đồng khu dân dân cư; kỹ năng tổ chức các hoạt động, xây dựng các mô hình gắn kết các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện nay.

    Thông qua Hội nghị sẽ giúp Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, cơ sở./.

Tác giả:  Kim Chinh
Nguồn: 
Sign In