Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC

( Cập nhật lúc: 05/01/2021  )

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC

CÁCH THỰC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số 49 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Số điện thoại đường dây nóng: 02093.872.652
- Địa chỉ hòm thư điện tử: thutuchanhchinhbk@backan.gov.vn
- Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html 
CHÚ Ý: KHÔNG TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Tác giả:  Văn phòng
Nguồn: 
Sign In