Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Tổ chức triển lãm, trưng bày sách, báo mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

( Cập nhật lúc: 14/02/2022  )

     Từ ngày 07 đến ngày 12/02/2022 (tức ngày 07-12 tháng Giêng Âm lịch), thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Thư viện tỉnh tổ chức Trưng bày, triển lãm, phục vụ nhân dân các loại báo, tạp chí Xuân Nhâm Dần năm 2022  tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

      Hoạt động triển lãm, trưng bày sách, báo mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hoạt động thư viện phục vụ nhân dân của địa phương, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niền tin của nhân dân đối với Đảng. Qua đó, quảng bá, giới thiệu những thành tựu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; giới thiệu các ấn phẩm báo chí, xuất bản của các ngành, địa phương phục vụ nhu cầu hưởng thụ sách, báo của nhân dân trong dịp tết.

      Hoạt động triển lãm sách, báo Xuân năm 2022 được tổ chức thiết thực, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, đồng thời linh hoạt, chủ động bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Xem triển lãm báo tại không gian triển lãm, trưng bày sách, báo mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

     Trong dịp này, đơn vị đã tổ chức trưng bày, triển lãm 200 cuốn sách chuyên đề kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; trưng bày, triển lãm báo, tạp chí Xuân Nhâm Dần năm 2022 của Trung ương và các ấn phẩm Xuân của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một số tạp chí trưng bày tại không gian triển lãm, trưng bày sách, báo mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tác giả:  Thu Hằng
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030(19/04/2021)

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH(28/01/2021)

Lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT cơ sở năm 2021(08/01/2021)

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC(05/01/2021)

Đặc sẵn chương trình "Làng và những sắc hoa" tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam(04/01/2021)

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020(29/10/2020)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020(09/10/2020)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020(30/09/2020)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2020(31/07/2020)

Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh tham gia chương trình Nghệ thuật tại Hà Nội năm 2020(17/07/2020)

Sign In