Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam

( Cập nhật lúc: 25/07/2018  )

     Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1846/QĐ-TTg về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Hưởng ứng Cuộc vận động Hiệp hội Phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai tại 9 tỉnh khu vực Đông Bắc gồm: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang.

     Với mục đích của Cuộc vận động là khẳng định vai trò, vị trí của Văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đưa Cuộc vận động đi vào đời sống của cộng đồng doanh nghiệp, là linh hồn của doanh nghiệp và cũng là tài sản vô giá của doanh nghiệp góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh của doanh nghiệp mà còn là hình ảnh của quốc gia.

     Việc ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” triển khai tại các tỉnh với các nội dung và chương trình cụ thể sẽ là yếu tố cơ bản, cần thiết để cộng đồng các doanh nghiệp định hướng, chú trọng triển khai thực hiện Văn hóa doanh nghiệp gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản cấp thiết để phát triển bền vững và năng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực hiện có sáng tạo, đổi mới các phong trào thi đua yêu đua, gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”./.

Tác giả:  Vi Kim Chinh
Nguồn: 
Sign In