Thứ Bảy, 20/04/2024
Tên văn bảnLịch tiếp công dân
Số hiệu06/TB-SVHTTDL
Loại hìnhLuật'
Người kýHà Văn Trường
Nội dung

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật tiếp công dân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ ;

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ .

Ngày ban hành11/01/2022
Tải về văn bản
Ghi chú
Nội dung chi tiết văn bản
Văn bản khác