Thứ Bảy, 20/04/2024
Tên văn bảnKế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Số hiệu12/KH-SVHTTDL
Loại hìnhQuyết định
Người kýHà Văn Trường
Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cụ thể như sau:

Ngày ban hành14/02/2022
Tải về văn bản
Ghi chú
Nội dung chi tiết văn bản
Văn bản khác