Thứ Bảy, 02/03/2024
Tên văn bảnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
Số hiệu56/2023/NĐ-CP
Loại hìnhLuật'
Người kýThủ tướng Phạm Minh Chính
Nội dung

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

Ngày ban hành24/07/2023
Tải về văn bản
Ghi chú
Nội dung chi tiết văn bản
Văn bản khác