Thứ Bảy, 20/04/2024
Tên văn bảnKế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Số hiệu15/KH-SVHTTDL
Loại hìnhQuyết định
Người kýNguyễn Văn Chương
Nội dung

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18- NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-SVHTTDL ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022, với các nội dung như sau

Ngày ban hành15/02/2022
Tải về văn bản
Ghi chú
Nội dung chi tiết văn bản
Văn bản khác