Thứ Bảy, 02/03/2024

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.


Tên văn bảnLấy ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm phát triển “Điểm du lịch cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2026
Nội dung

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến độc giả về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm phát triển “Điểm du lịch cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 – 2026.

Tất cả ý kiến đóng góp của quý độc giả sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Địa chỉ email nhận ý kiến góp ý: muoilt.svh@backan.gov.vn

Xin chân thành cảm ơn !

File đính kèm:

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết;

2. Dự thảo đề cương chi tiết dự thảo Nghị quyết;

3. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

4. Báo cáo đánh giá thực trạng tài nguyên, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến27/01/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến27/02/2023
Chi tiết văn bản
Ghi chú

Thông báo: Đã hết hạn đóng góp ý kiến dự thảo văn bản.