Thứ Bảy, 02/03/2024
Thực hiện chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, Cao Bằng và Hiệp hội du lịch Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát kết nối tour, tuyến du lịch lịch sử, sinh thái giữa các tỉnh, thành phố theo trục quốc lộ 3 (Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng).
Ngày đăng: 05/12/2016/ Lượt xem: 60
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII tại tỉnh Hà Giang. Đây là Chương trình phối hợp, liên kết phát triển du lịch giữa 06 tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc được tổ chức thường niên hàng năm gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Kạn
Ngày đăng: 01/12/2015/ Lượt xem: 57
Ngày 23/11/2015 Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư du lịch vào các tỉnh vùng Tây Bắc. Hội nghị do Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Tổng cục Du lịch và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm mục đích giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, dịch vụ du lịch của các tỉnh vùng Tây Bắc với các Doanh nghiệp Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày đăng: 01/12/2015/ Lượt xem: 60
Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh chỉ rõ: Phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trước mắt cần tập trung cho công tác quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; khuyến kích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương...
Ngày đăng: 23/07/2013/ Lượt xem: 128
Năm 2013, mặc dù kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn nhưng sự mở màn đầy khởi sắc của Ngành Du lịch Bắc Kạn đã mang đến những tín hiệu đáng mừng.
Ngày đăng: 05/03/2013/ Lượt xem: 69