Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày 30/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Ngày đăng: 06/12/2023/ Lượt xem: 103