Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày 25-26 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra công tác gia đình tại 04 huyện: Chợ Mới, Pác Nặm, Na Rì và Ngân Sơn.
Ngày đăng: 01/11/2016/ Lượt xem: 89
Ngày 13/3 và ngày 15/3/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Văn Học, huyện Na Rì và phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.
Ngày đăng: 29/03/2019/ Lượt xem: 170
Hoạt động hưởng ứngNgày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019, ngày 28/6/2019 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi nấu ăn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019.
Ngày đăng: 28/06/2019/ Lượt xem: 228
Từ ngày 30/10 đến ngày 07/11/2019, 05 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức kiểm tra hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại 05 xã của 05 huyện gồm: xã Văn Học, huyện Na Rì; xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn; xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm; xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể.
Ngày đăng: 12/02/2019/ Lượt xem: 169