Thứ Bảy, 02/03/2024
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 24/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 199/KH-TV ngày 02/10/2023 của Thư viện tỉnh Bắc Kạn về hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, thời gian tổ chức khảo sát thực hiện từ ngày 11/10/2023 đến ngày 02/11/2023
Ngày đăng: 24/10/2023/ Lượt xem: 193
Ngày 02/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chào cờ tháng 10, tập huấn tuyên truyền công tác Chuyển đổi số ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023 tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn
Ngày đăng: 02/10/2023/ Lượt xem: 118
Ngày 28/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 29/09/2023/ Lượt xem: 72
Ngày đăng: 29/09/2023/ Lượt xem: 92
Thực hiện Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai, phổ biến nội dung hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 đến các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, thời gian trọng điểm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 diễn ra từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023
Ngày đăng: 22/09/2023/ Lượt xem: 54