Thứ Bảy, 02/03/2024
Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo tổng kết thực tiễn việc phát huy giá trị văn hóa và con người Bắc Kạn góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa và con người Bắc Kạn góp phần xây dựng phát triển nhanh, bền vững”. Hội thảo là diễn đàn để các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan thảo luận và làm rõ thêm một số giải pháp đột phá để thời gian tới việc phát triển văn hoá trên địa bàn tỉnh đạt kết quả nhất định
Ngày đăng: 22/06/2023/ Lượt xem: 187
Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bế mạc mạc lớp tập huấn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể Hát pá dung của người Dao và Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ.
Ngày đăng: 12/06/2023/ Lượt xem: 116
Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2023, tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc lớp tập huấn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể Hát pá dung của người Dao và Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ.
Ngày đăng: 02/06/2023/ Lượt xem: 87
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, đồng thời nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc tới thiếu nhi, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời
Ngày đăng: 20/06/2023/ Lượt xem: 134
Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 12/02/2023 của Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, hương ước, quy ước, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày đăng: 10/05/2023/ Lượt xem: 157
Ngày 29/4/2023 (tức ngày 10/3 năm Quý Mão) Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đến dâng hương Đền Hùng Vương nhân ngày Giỗ Tổ và học tập trao đổi kinh nghiệm với Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ.
Ngày đăng: 10/05/2023/ Lượt xem: 100
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. Trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao, từ ngày 20/4-9/5/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai điểm Chương trình phát động thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 8 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với hơn 600 đại biểu tham dự.
Ngày đăng: 09/05/2023/ Lượt xem: 71