Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19 tháng 4) năm 2023 với các hoạt động gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, thi giã bánh giầy, tổ chức triển lãm ảnh chủ đề: “Triển lãm ảnh Di sản Văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”.
Ngày đăng: 19/04/2023/ Lượt xem: 176
Sáng ngày 05/4/2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023
Ngày đăng: 07/04/2023/ Lượt xem: 141
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai, phổ biến nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đến các đơn vị thuộc Sở và Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Ngày đăng: 21/03/2023/ Lượt xem: 331
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL ngày 14/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, thời gian: bắt đầu từ 7h30’ ngày 16/3/2023 (thứ 5). Tại Hội trường Nhà Văn hóa tỉnh.
Ngày đăng: 20/03/2023/ Lượt xem: 193
Ngày 09/12/2022 Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kế hoạch phối hợp số 142/KHPH với Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ về việc tổ chức Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Thời gian tổ chức Chương trình diễn ra từ ngày 07/01/2023 đến ngày 08/01/2023.
Ngày đăng: 05/01/2023/ Lượt xem: 93
Giới thiệu hoạt động tháng 1 năm 2023
Ngày đăng: 11/01/2023/ Lượt xem: 335
Bắc Kạn - 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc vừa tiến hành tổng kết công tác thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày đăng: 15/11/2022/ Lượt xem: 180