Ngày đăng: 11/06/2024/ Lượt xem: 600
Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngày đăng: 26/12/2023/ Lượt xem: 116