Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 07/09/2023/ Lượt xem: 76
Từ ngày 23 – 25/8/2023, Đội kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại khu du lịch hồ Ba Bể theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Đội kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn và Công văn số 109/TTr-DL ngày 15/8/2023 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023.
Ngày đăng: 31/08/2023/ Lượt xem: 128