Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-BTC về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
Ngày đăng: 30/08/2022/ Lượt xem: 478
Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 vào ngày 30/9/2022 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.
Ngày đăng: 03/10/2022/ Lượt xem: 431
Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 132/KH-SVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn. Thời gian nhận bài dự thi từ tháng 11 năm 2022 đến hết tháng 5 năm 2023.
Ngày đăng: 23/11/2022/ Lượt xem: 580