Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_num_rows() in C:\xampp\htdocs\sovhttdl\components\gopy-duthao\layout.php:35 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\sovhttdl\index.php(301): include_once() #1 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\sovhttdl\components\gopy-duthao\layout.php on line 35
STT Tên văn bản Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến Chi tiết