Thứ Bảy, 02/03/2024

Danh sách Thông báo

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Điều lệ và kế hoạch tổ chức giải Việt dã 2024 29/02/2024 14:27:26
2 Kế hoạch công tác năm 2024 - Thư viện tỉnh Bắc Kạn 04/01/2024 08:31:36
3 Kế hoạch công tác năm 2024 - TT Huấn luyện thi đấu TDTT 04/01/2024 08:30:26
4 Thông báo tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2023 01/12/2023 17:42:02
5 Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức 08/11/2023 14:31:10
6 Kế hoạch tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 06/11/2023 10:00:51
7 Thông báo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023 23/10/2023 11:29:05
8 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/10/2023 11:27:07
9 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (Vòng 1) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 23/10/2023 11:25:28
10 Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch 19/10/2023 11:24:08
11 Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền tỉnh Bắc Kạn năm 2023 17/10/2023 00:00:00
12 Kế hoạch và thể lệ tổ chức Cuộc thi “Ẩm thực du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2023 09/10/2023 17:25:04
13 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (Vòng 1) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 09/10/2023 15:22:16
14 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/09/2023 09:50:53
15 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2023 08:17:07