Thứ Bảy, 02/03/2024

Danh sách Thông báo

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
16 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 12/09/2023 09:51:38
17 Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện từ hạng IV lên hạng III năm 2023 07/09/2023 11:00:34
18 Thông báo TTHC toàn trình, cung cấp thông tin trực tuyến 10/08/2023 15:15:54
19 Thông báo chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc, xiếc, tạp kỹ 04/07/2023 11:02:53
20 Thông cáo báo chí Sự kiện quảng bá, tiêu thụ Bí xanh thơm Ba Bể và du lịch Hồ Ba Bể năm 2023 04/07/2023 11:00:48
21 Thông báo kết quả thi thực hành (vòng 2) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022 22/06/2023 16:17:15
22 Quyết định về việc Tổ chức thi thực hành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022 14/06/2023 16:17:15
23 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 14/06/2023 09:53:24
24 Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/06/2023 14:36:54
25 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022 (vòng 2) và triệu tập thí sinh 09/06/2023 14:35:01
26 Thông cáo báo chí “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023 08/08/2023 00:00:00
27 Thông báo về việc tuyên truyền vận động tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 08/05/2023 07:59:33
28 Thông báo Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Thái Nguyên 24/04/2023 08:59:44
29 Thông báo về việc thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc TTĐN lần thứ IX 20/04/2023 16:34:25
30 Kế hoạch thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/04/2023 15:45:54