Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 08/05/2023

Thông báo về việc tuyên truyền vận động tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thông báo về việc tuyên truyền vận động tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết xem tại file đính kèm