Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 08/08/2023

Thông cáo báo chí “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023

Thông cáo báo chí “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023

Chi tiết xem tại file đính kèm