Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 09/06/2023

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022 (vòng 2) và triệu tập thí sinh

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022 (vòng 2) và triệu tập thí sinh

Chi tiết xem tại file đính kèm