Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 22/06/2023

Thông báo kết quả thi thực hành (vòng 2) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022

Thông báo kết quả thi thực hành (vòng 2) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022 

Chi tiết xem tại file đính kèm