Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày đăng: 07/09/2023

Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện từ hạng IV lên hạng III năm 2023

Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện từ hạng IV lên hạng III năm 2023

Chi tiết xem tại file đính kèm