Ngày đăng: 06/11/2023

Kế hoạch tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Kế hoạch tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Chi tiết xem tại file đính kèm.