Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày đăng: 14/02/2022 / Lượt xem: 118

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem tại đây.

Nguồn tin: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch